ETAŽIRANJE OBJEKATA

Geo Sistem Plus d.o.o.

* posebni delovi objekta kao što su stanovi, poslovni prostori i garaže upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska i upotrebna dozvola ili elaborata geodetskih radova.

* elaborat geodetskih radova podrazumeva mrenje posebnog dela objekta i upoređenje izmerene površine sa projektnom dokumentacijom.

* da bi se upisao poseban deo objekat mora prvo biti upisan u katastar nepokretnosti

Image module