SNIMANJE PODZEMNIH I NADZEMNIH VODOVAE

Geo Sistem Plus d.o.o.

* imalac prava na vodu dužan je da u roku od 3 dana od dana izgradnje ili promene na vodu podnese zahtev za provođenje promene.  Prikupljanje podataka o promenama na vodovima i merenja na terenu obavlja geodetska organizacija. Podzemni vodovi ne smeju se zatrpati pre nego što se izvrši geodetsko merenje i prikupljanje podataka o vodovima.

* geodetska organizacija dostavlja elaborat geodetskih radova nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti koja vrši upis u katastar vodova.

* imalac prava na vodu dužan je da u roku od 3 dana od dana izgradnje ili promene na vodu podnese zahtev za provođenje promene.  Prikupljanje podataka o promenama na vodovima i merenja na terenu obavlja geodetska organizacija. Podzemni vodovi ne smeju se zatrpati pre nego što se izvrši geodetsko merenje i prikupljanje podataka o vodovima.

* geodetska organizacija dostavlja elaborat geodetskih radova nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti koja vrši upis u katastar vodova.

Image module